Wet AVG mei 2018

Op 25 mei wordt de privacywet van kracht. Dat betekent dat elke instelling moet verantwoorden óf en zo ja wélke data (gegevens) er van personen worden verzameld.

De SBWC verzamelt NAW gegevens zoals in de afbeeldingen hieronder staan weergegeven. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld! Verder verzamelt de club boekhoudkundige gegevens over betalingen en deelname aan tastings.

Indien u van mening bent dat er ten onrechte data van u worden bijgehouden, dan verzoeken wij u dat per ommegaande aan het bestuur te melden.

Tenslotte: wij gebruiken de bij ons bekende mailadressen voor het versturen van uitnodigingen en herinneringen. Wij zullen uit privacy overwegingen de BCC verzending gebruiken.

Lelystad, 27 april 2018