Privacy en fotomateriaal

Mededeling november 2018

Het is leden gebleken dat de vergaderstukken met persoonlijke data die achter een wachtwoord staan, tóch zichtbaar waren voor overige leden via bijvoorbeeld een Google zoekopdracht. Dat is ongewenst en wordt door het bestuur betreurd. We hebben deze stukken daarom per direct van de website verwijderd. Op verzoek van individuele leden kunnen deze stukken uiteraard door de secretaris ter beschikking worden gesteld.

Tijdens clubactiviteiten worden er foto’s gemaakt van flessen en aanwezigen. Indien een clublid van mening is dat er een foto van hem/haar op de website is geplaatst waar hij/zij bezwaar tegen heeft, dan kunt u dat melden bij het bestuur. De betreffende foto wordt dan van de website verwijderd.